Dahil sa Paghihiganti: pinahirapan at namatay sa hazing UST law student


May mga kahilingang hindi raw natupad, kaya naghiganti raw ang ilang myembro ng fraternity
na nauwi sa pagpapahirap at pagkasawi ng isang UST law student

Powered by Blogger.