Nagkahampasan! mga nagpo-protesta sa US EmbassyNagkagirian ang mga pulis at grupo ng militanteng katutubong nagtangkang makalapit sa US Embassy.


Powered by Blogger.